Ενέργεια από τα

Κύματα της Θάλασσας.

Δεσμεύοντας την ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας, για την παραγωγή μιάς ανεξάντλητης πηγής ενέργειας που εξασφαλίζει οριστικά το μέλλον της ανθρωπότητας.

Η ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας (Sea Waves Energy) με στόχο την δημιουργία της δυνατότητας, μεγάλης ενεργειακής απόδοσης κατασκευής πλωτών εργοστασίων, της τάξεως πολλών MWe και μέσω αυτών της εκμετάλλευσης του τεράστιου μήκους των ακτών (~13.000Km), που διαθέτει η Ελλάδα.

Προς τον σκοπό αυτό η εταιρία μας HELENERGY S.A κατέχει, μέσω του βασικού της μετόχου από ετών, σειρά διεθνών ευρεσιτεχνιών καθώς και υψηλή μοντελοποιημένη τεχνογνωσία, η οποία έχει βραβευθεί σε διεθνείς εκθέσεις καινοτομιών και εφευρέσεων στην Γερμανία (IENA MESSE NUERBERG). Με βάση τα ανωτέρω η εταιρία μας προτίθεται να αναπτύξει πιλοτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες παραθαλάσιες, Ηπειρωτικές και Νησιωτικές, περιοχές της Ελλάδας, εξασφαλίζοντας επενδυτικά κεφάλαια από ιδιώτες και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Διάγραμμα
Κυμάτων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.