Συμπαραγωγή

Ηλεκτρικής - Θερμικής Ενέργειας

Υψηλής - Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Επενδύουμε σε μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος για την διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της Ελλάδας και το μέλλον των επόμενων γενεών.

H αποκεντρωμένη παραγωγή, ηλεκτρικής και θερμικής (η/και ψυκτικής) ενέργειας (Decentralized power generation), μέσω της τεχνολογίας της Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής & Θερμικής ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ-CHP Cogeneration) με την χρήση Στροβιλικών γεννητριών (Turbine Generators) σε συνδυασμό με υπερθερμαντή (super heater) παραγωγής ατμού από τα καυσαέρια του Στροβίλου (Heat Recovery Steam Generator-HRSG), για την παραγωγή θερμικής (η/και ψυκτικής) ενέργειας, καθώς επίσης και από γεννήτριες κινητήρων εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), με χρήση καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον όπως, το Φυσικό αέριο (NG), σε αέρια ή/και υγροποιημένη μορφή (LNG), το παραγόμενο από γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (Βιομάζα) Βιοαέριο-Biogas, την πλέον σύγχρονη και πολλά υποσχόμενη μορφή καυσίμου Υδρογόνου, αλλά και το Βιολογικό πετρέλαιο (Biodiesel).

H ανωτέρω εικαστική απεικόνιση παρουσιάζει μία μονάδα παραγωγής Ηλεκτρικής & Θερμικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ CHP), αποτελούμενη από ένα συγκρότημα στροβίλου με γεννήτρια (Turbine Generator) και ένα σύστημα υπερθερμαντή (super heater) συνδεδεμένο στην έξοδο των καυσαερίων του στροβίλου για την παραγωγή ατμού (HRSG).

Όπως περιγράφεται, είναι τοποθετημένη σε ειδική κτηριακή κατασκευή που φέρει τον κατάλληλο εξαερισμό καθώς και τον χώρο εγκατάστασης των γραφείων ελέγχου-διαχείρισης Control Room and Monitoring). Η ενεργειακή αυτή μονάδα μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε σε εξωτερικό χώρο και να λειτουργεί με οποιοδήποτε, φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο, (Φυσικό αέριο, Βιοαέριο, Biodiesel ή Υδρογόνο). Η ισχύς της μονάδας αυτής, διαμορφώνεται ανάλογα με τις υπάρχουσες, κατά περίπτωση, ενεργειακές απαιτήσεις και μπορεί να διαστασιολογηθεί από 5MWe–50ΜWe, ηλεκτρικής ενέργειας και 6ΜWth–52MWth, θερμικής ενέργειας, αντιστοίχως, μέσω του κατάλληλου τύπου στροβίλου και του συστήματος παραγωγής ατμού (ΗRSG).

Ως εκ τούτου είναι κατάλληλη να καλύψει είτε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους βιομηχανικές ανάγκες, είτε ολοκληρωμένα οικιστικά, τουριστικά και εμπορικά συγκροτήματα.

Οι πόλεις, ή τα οικιστικά, τουριστικά και εμπορικά συγκροτήματα του άμεσου μέλλοντος, θα διαθέτουν πλήρη ενεργειακή αυτονομία Ηλεκτρική και θερμική (ψυκτική), μέσω ιδιωτικών αποκεντρωμένων ενεργειακών σταθμών Υψηλής απόδοσης και μοντέρνων δικτύων διανομής και διαχείρισης.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.