Παραγωγή Ενέργειας από

Υδάτινους πόρους μικρού & μεσαίου

Υδροηλεκτρικού δυναμικού.

Η Φύση προσφέρει άπλετη ενέργεια. Η τεχνολογία αξιοποιεί, για ένα καλύτερο αύριο.

H παραγωγή και εκμετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω επιλεγμένου υδραυλικού δυναμικού, από Υδροηλεκτρικούς σταθμούς, μικρής και μεσαίας κατηγορίας, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Είναι μία μορφή αξιοποίησης των υδατικών πόρων ή των αποταμιευτήρων των φυσικών υδάτων της χώρας μας, η οποία παράγει άφθονη και οικονομική ηλεκτρική ενέργεια για την ελληνική οικογένεια και τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στόχος της εταιρίας μας είναι οι επενδύσεις σε Υδροηλεκτρικούς σταθμούς, Μικρής και Μεσαίας ισχύος, μετά από εμπεριστατωμένη διερεύνηση υπαρχόντων υδραυλικών δυναμικών, σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι επίσης ιδανική εναλλακτική πρόταση για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παράγεται από την Ηλιακή ενέργεια ή τον Ανεμο.

Η εικόνα παρουσιάζει Υδροηλεκτρικό Σταθμό ισχύος 4,5MW μέσω μεταφοράς νερού από υπερκείμενους, της εγκατάστασης, ορεινούς όγκους και αποταμιευτήρες νερού, σε αυτούς.

Η εικόνα παρουσιάζει σύγχρονες υδροηλεκτρικές γεννήτριες οι οποίες εκμεταλλεύονται την δύναμη των προσπιπτόντων, από ικανό υψόμετρο υδάτων, για την παραγωγή φθηνής και αξιόπιστης,ηλεκτρικής ενέργειας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.