ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεμελιώδες για
τον Πολιτισμό μας.

Εμείς και οι άνθρωποί μας στην εταιρεία Helenergy S.A. πιστεύουμε ακράδαντα, σε μία λελογισμένη και ισορροπημένη χρήση των διαφόρων τεχνολογιών στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Η επιλογή αυτή καθορίζεται με γνώμονα μία πραγματική «Βιώσιμη Ανάπτυξη» που λαμβάνει υπόψη της τον περιορισμό του βιομηχανικού αποτυπώματος από την μεσοπρόθεσμη αντικατάσταση των μηχανημάτων και συστημάτων, που χρησιμοποιούνται σε διάφορες τεχνολογίες, καθώς και την σωστή διαχείριση των πρώτων υλών που απαιτούνται για την λειτουργική τους διαθεσιμότητα. Εννοούμε, κατ’ αυτό τον τρόπο την καθ’ υπερβολή και χωρίς προγραμματισμό χρήση εκείνων των τεχνολογιών που αφορούν, το σύνολο σχεδόν, των σχετικών επενδύσεων, (ένα «τσουνάμι» αιολικών και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων), που παραγκωνίζει βασικούς πυλώνες της πραγματικής και συλλογικής ανάπτυξης, που έχουν να κάνουν με τα οργανικά απόβλητα των αγροτικών, κτηνοτροφικών, αστικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, των υδάτινων φυσικών πόρων από τους ποταμούς και την θάλασσα, καθώς τις τεχνολογίες που προσφέρουν την ιδανικότερη εκμετάλλευση από την ηλιακή ενέργεια δηλ. τους ηλιοθερμικούς σταθμούς.

Παράλληλα προς τις ανωτέρω θεμελιώδεις αρχές ανάπτυξης, των ενεργειακών μας επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, πιστεύουμε στην περαιτέρω χρήση, του φιλικού προς το περιβάλλον, φυσικού αερίου σε αέρια ή υγροποιημένη μορφή και την περαιτέρω ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων διαχείρισής του, μέσω των οποίων κάποια στιγμή θα ρέουν και τα πολύτιμα «πράσινα καύσιμα», όπως το Βιομεθάνιο (biogas), από τις μονάδες επεξεργασίας της οργανικής βιομάζας του πρωτογενούς τομέα αλλά και το φθηνότερο «πράσινο υδρογόνο».

Θεμελιώδης αρχή για το περιβάλλον
και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής

Με αυτό το μείγμα των τεχνολογιών, για την παραγωγή, πραγματικά, απανθρακοποιημένης και ουσιαστικά «πράσινης ενέργειας», κτίζουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και δημιουργούμε τις επενδύσεις μας, με όραμα έναν καλύτερο πλανήτη για τις επόμενες γενιές, για μία βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

Για οποιαδήποτε ερώτηση,
απορία ή σχόλιο, μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί μας.