Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Moving Energy.
Πρωτοποριακές Λύσεις για το
Ενεργειακό μας Αύριο!

Moving Energy.
Πρωτοποριακές Λύσεις
για το Ενεργειακό μας Αύριο!

Η δημιουργία της HELENERGY S.A. στηρίχθηκε σε ένα μείγμα πολυετούς επιστημονικής και επιχειρηματικής εμπειρίας, στην κατασκευή και διαχείριση, μεγάλων τεχνικών και ενεργειακών έργων, για 35 και πλέον έτη, την οποία διαθέτουν τα περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και ο κύριος μετοχικός φορέας αυτής.

Με αυτές τις προϋποθέσεις ξεκίνησε η δραστηριοποίηση της εταιρίας μας, στον νευραλγικό χώρο της ιδιωτικής παραγωγής ενέργειας, με έμφαση σε επιλεγμένους και εξειδικευμένους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής ενέργειας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), με την αισιοδοξία και την επιχειρηματική απόφαση να καταστεί αυτή, Leader στον χώρο ενασχόλησής της.

Με το όραμα αυτό, ξεκινήσαμε για να δημιουργήσουμε έναν ενεργειακό οργανισμό που θα ασχοληθεί με την κατασκευή και εκμετάλλευση πρότυπων ενεργειακών έργων με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής και διαχείρισης Ενέργειας, επενδύοντας, με ίδια κεφάλαια, σε μέσα και κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό.

Management Team

Το Μanagment Team της εταιρείας HELENERGY S.A.
απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Το Μanagment Team της εταιρείας HELENERGY S.A. απαρτίζεται από τους κάτωθι:

Ο Δρ. Γιώργος Πανταζής είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του EMΠ, μεταπτυχιακός απόφοιτος του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου, (TUM), διδάκτωρ στην έδρα βιομηχανικών στροβίλων του ιδίου Πανεπιστημίου, στέλεχος της αεροναυπηγικής βιομηχανίας Γερμανίας, ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων, ενεργειακών και κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα και την Γερμανία. O Δρ. Γιώργος Πανταζής είναι Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και είναι υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού αυτής.

Ο κ. Γιώργος Βογιατζάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου STIRLING της Μ. Βρετανίας. Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας BUSINESS ENERGY A.E. Νύν Αντιπρόεδρος ΔΣ της  HELENERGY S.A.

Ο Δρ. Χρήστος Παπαγεωργίου είναι Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος του ΕΜΠ, πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ της έδρας Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ενέργειας , κάτοχος PhD Imperial College of London University, πρώην CEO of OLYMPIC AIRWAYS, πρώην Chairman and CEO of National Hellenic Railways , πρώην Πρόεδρος της θυγατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας PAEGA S.A., πρώην μέλος Διοικητικών Συμβουλίων μεγάλων Ελληνικών εταιρειών, νυν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας υπεύθυνος εκτέλεσης και παρακολούθησης ενεργειακών και Βιομηχανικών έργων.

Ο Δρ. Γιώργος Πανταζής είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του EMΠ, μεταπτυχιακός απόφοιτος του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μονάχου, (TUM), διδάκτωρ στην έδρα βιομηχανικών στροβίλων του ιδίου Πανεπιστημίου, στέλεχος της αεροναυπηγικής βιομηχανίας Γερμανίας, ιδρυτικό μέλος και Διευθύνων, ενεργειακών και κατασκευαστικών εταιρειών στην Ελλάδα και την Γερμανία. O Δρ. Γιώργος Πανταζής είναι Πρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και είναι υπεύθυνος στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού αυτής.

Ο κ. Γιώργος Βογιατζάκης είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, κάτοχος MBA του Πανεπιστημίου STIRLING της Μ. Βρετανίας. Πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας BUSINESS ENERGY A.E. Νύν Αντιπρόεδρος ΔΣ της  HELENERGY S.A.

Ο Δρ. Χρήστος Παπαγεωργίου είναι Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος του ΕΜΠ, πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ της έδρας Ηλεκτρομηχανολογικών Συστημάτων και Ενέργειας , κάτοχος PhD Imperial College of London University, πρώην CEO of OLYMPIC AIRWAYS, πρώην Chairman and CEO of National Hellenic Railways , πρώην Πρόεδρος της θυγατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας PAEGA S.A., πρώην μέλος Διοικητικών Συμβουλίων μεγάλων Ελληνικών εταιρειών, νυν μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας υπεύθυνος εκτέλεσης και παρακολούθησης ενεργειακών και Βιομηχανικών έργων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση,
απορία ή σχόλιο, μπορείτε να
επικοινωνείτε μαζί μας.