Ηλιοθερμική

Ενέργεια.

Επενδύοντας σε ένα λαμπρό μέλλον με την καλύτερη εκμετάλλευση της Ηλιακής Ενέργειας.

Η κατασκευή και εκμετάλλευση Ηλιοθερμικών Σταθμών, οι οποίοι αποτελούν την πλέον συμφέρουσα μορφή εκμετάλλευσης της Ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα, όπου η μέση ετήσια ηλιακή ακτινοβολία κυμαίνεται, από Βορρά προς Νότο, από 1450-1950 KWh/m² και προσφέρει ένα μεγάλο εκμεταλλεύσιμο δυναμικό, για παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας μέσω παραβολικών ηλιακών κατόπτρων υψηλής ακτινοβολίας, με σκοπό την παραγωγή ατμού υψηλής θερμοκρασίας, ικανού να θέσει σε κίνηση ατμοστρόβιλο (Steam Generator) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η δυνατότητα αποθήκευσης της θερμότητας σε ειδικούς λέβητες (Boiler) είναι η πλέον φθηνή και αποτελεσματική αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και κατ’ αυτό τον τρόπο ο Ηλιοθερμικός Σταθμός, εν αντιθέσει προς τα Φωτοβολταϊκά συστήματα, μπορεί να παράγει ηλεκτρική ενέργεια ημέρα και νύχτα!

Ηλιοθερμικός
Σταθμός.

Διάγραμμα λειτουργίας Ηλιοθερμικού Σταθμού με διάταξη αποθήκευσης Ενέργειας, μέσω λέβητα αποθήκευσης ατμού, για νυκτερινή λειτουργία, με υποβοήθηση συμβατικού καυσίμου (LNG, LPG, DIESEL, BIODIESEL)!

Για οποιαδήποτε ερώτηση, απορία ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.