Εργοστάσιο γαλακτοκομίας ισχύος 2MWe/2,4MWth με 3 μηχανές εσωτερικής καύσης (Φυσ. Αερίου)!